Vaalitoimikunta, kokous 1.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Laitosäänestysten suorittaminen, kuntavaalit 2021

JARDno-2021-1280

Valmistelija

 • Laura Rainetoja, kaupunginlakimies, laura.rainetoja@jarvenpaa.fi

Perustelut

Vaalilain (714/1998) 9.1 § 3-kohdan mukaan ennakkoäänestys on toimitettava sairaaloissa, ympärivuorokautista hoitoa antavissa sekä muissa kunnanhallituksen päätöksellä määrätyissä sosiaalihuollon toimintayksiköissä sekä rangaistuslaitoksissa. Lain mukaisia laitoksia, joissa ennakkoäänestys tulee suorittaa, ovat Järvenpäässä seuraavat:

 1. Järvenpään päihdesairaala
 2. Kivipuiston Monipalvelukeskus
 3. Palvelutalo Kirkkopiha
 4. Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskussairaala JUST
 5. Pihlavistokoti
 6. Lehmustokoti
 7. Vaahterakoti
 8. Hoivakoti Milja
 9. Hoivakoti Elna-Maria
 10. Hoivakoti Villa Kivi
 11. Esperi Oy, Narikan hoitokotiyksikkö
 12. Esperi Oy, Hoitokoti Pähkinä

Vaalilain 15.1 §:n 2-kohdan mukaan laitosäänestyksistä kunnassa huolehtii kaupunginhallituksen nimeämä vaalitoimikunta. Laitosäänestykset on aiempien vaalien yhteydessä toimitettu ennakkoäänestysajan kahtena viimeisenä päivänä. Nämä päivät olisivat kuntavaaleissa 2021 maanantai 7.6. ja tiistai 8.6.

Vaalitoimikunta on vaalilain 16.1 §:n mukaan päätösvaltainen kolmijäsenisenä. Vallitsevasta Covid-19 pandemiatilanteesta johtuen on syytä pohtia, kuinka suurella kokoonpanolla laitosäänestykset suoritetaan.

Ehdotus

Vaalitoimikunta päättää

a) laitosäänestykset suorittavista kokoonpanoista.

b) että laitosäänestykset kuntavaaleissa 2021 suoritetaan seuraavaa aikataulua noudattaen:

1. laitosäänestyspäivä, maanantai 7.6.2021

 • klo 12.30 laitosäänestyssalkku noudetaan keskusvaalilautakunnalta Järvenpää-talolta
 • klo 13.00-14.00 Kivipuiston palvelukeskus, Sorronrinne 9
 • klo 14.30-15.30
  • Pihlavistokoti, Jampankaari 4 E
  • Lehmustokoti, Jampankaari 4 C 
  • Vaahterakoti, Jampankaari 1
   • HUOM! Samassa pihapiirissä sijaitsee Tammistokoti, joka kuuluu kotiäänestykseen.
 • klo 16.00-17.00 Esperi Oy, Narikan hoitokotiyksikkö, Yrittäjänk. 37-39
 • klo 17.00-18.00 Esperi Oy, Hoitokoti Pähkinä, Purjopolku 1
 • klo 18.30 vaalimateriaali palautetaan keskusvaalilautakunnalle Järvenpää-talolle

2. laitosäänestyspäivä, tiistai 8.6.2021

 • klo 9.00 laitosäänestyssalkku noudetaan keskusvaalilautakunnalta Järvenpää-talolta
 • klo 9.30-10.30 Järvenpään päihdesairaala, Kuusitie 36
 • klo 11.00-11.15 Hoivakoti Milja, Tuomonpolku 3 B
 • klo 11.30-12.30 Palvelutalo Kirkkopiha, Yhteiskouluntie 8
 • klo 12.45-13.00 Elna-Marian hoivakoti, Lallankatu 2
 • klo 13.15-13.45 Hoivakoti Villa Kivi, Kiviojantie 12
 • klo 14.00-15.00 Järvenpään JUST, Lääkärikuja 1
 • klo 15.30 vaalimateriaali palautetaan keskusvaalilautakunnalle Järvenpää-talolle

c) hyväksyä liitteenä olevat laitosäänestyskuulutukset.

Käsittely

Keskusvaalilautakunnan sihteeri toi esille, että perjantaina 28.5.2021 klo 15.07 kaupungille on saapunut sähköpostiviesti, jossa on tiedusteltu laitosäänestysmahdollisuutta Hoivakoti Myllyssä. Järvenpään kaupunginhallitus ei ole päätöksellään 21.12.2020 § 418 nimennyt Hoivakoti Myllyä yhdeksi laitosäänestyspaikaksi, sillä kaupungilla ei ole ollut asiasta tietoa.

Keskusvaalilautakunnan sihteeri on ollut yhteydessä Oikeusministeriöön, jossa on kehotettu toimittamaan laitosäänestys myös Hoivakoti Myllyssä, sillä Oikeusministeriön mukaan voidaan tulkita, että Hoivakoti Mylly on sellainen vaalilain 9.1 §:n 3.kohdan tarkoittama laitos, jossa laitosäänestys voidaan suorittaa ilman, että kaupunginhallitus on erikseen nimennyt kyseisen laitoksen laitosäänestyspaikaksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti siten, että laitosäänestykset suoritetaan seuraavin kokoonpanoin:

 1. laitosäänestyspäivä, maanantai 7.6.2021 - Jessica Vähämaa, Pentti Suhonen, Helena Toivanen, Jaakko Veijalainen, Tuula Erpola ja Jukka Korhonen
 2. laitosäänestyspäivä, tiistai 8.6.2021  - Jessica Vähämaa, Pentti Suhonen, Tatiana Nazander, Jarkko Vainio ja Jaakko Veijalainen

Vaalitoimikunta päätti lisäksi, että laitosäänestys suoritetaan myös Hoivakoti Myllyssä (Myllytie 17) tiistaina 8.6. klo 15.00-15.45 ja että vaalimateriaali palautetaan näin ollen keskusvaalilautakunnalle Järvenpää-talolle klo 16.00.

Todettiin, että Hoivakoti Myllyyn laaditaan vastaavan sisältöinen kuulutus, kuin muihinkin laitoksiin.

Tiedoksi

Laitosäänestyksen piiriin kuuluvat laitokset