Vaalitoimikunta, kokous 1.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Ilmoitusasiat

Perustelut

Tiedoksi vaalitoimikunnalle:

  1. Yksi kotiäänestyksen vaalitoimitsijaksi valittu on ilmoittanut ylitsepääsemättömästä esteestä vaalityöhön.

Ehdotus

Vaalitoimikunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Käsittely

Keskusvaalilautakunnan sihteeri toi esille, että myös yksi toinen kotiäänestyksen vaalitoimitsijaksi valittu on ilmoittanut ylitsepääsemättömästä esteestä.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.