Talousjaosto, kokous 28.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Tilintarkastuskertomus ja tilintarkastuksen loppuraportti 2020

JARDno-2021-183

Valmistelija

  • Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin vastuunalainen tilintarkastaja, tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:n vastuunalainen tilintarkastaja, JHT Minna Ainasvuori on antanut tilintarkastuksen loppuraportin ja tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2020. Tarkastuslautakunta on käsitellyt tilintarkastuskertomuksen kokouksessaan 27.4.2021 § 22 ja päättänyt

  • antaa tilintarkastuskertomuksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi ja toteaa,​ että tilintarkastuskertomus ei sisällä sellaista muistutusta,​ josta olisi hankittava asianomaisen selitys sekä kaupunginhallituksen lausunto
  • esittää kaupunginvaltuustolle,​ että vuoden 2020 tilinpäätös hyväksytään ja kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2020 -​ 31.12.2020.
     

Tarkastuskertomus ja tilintarkastuksen raportti (salassapidettävä JulkL. 24.1 § 15. kohta) ja sitä täydentävä väliraportti (salassapidettävä JulkL. 24.1 § 15. kohta) on esitetty pykälän liitteenä. 

Vuosiluvut korjattu 10.6.2021 AA

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Talousjaosto merkitsee tilintarkastuskertomuksen ja tilintarkastuksen loppuraportin tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Tiedoksi

KH