Talousjaosto, kokous 28.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Ilmoitusasiat

Perustelut

Talousjaostolle tuodaan tiedoksi seuraavat asiat:

1. Lainasalkku ja rahoitusjärjestelyt 2021

2. Järvenpään Ratsastusseura ry:n hakemus kaupungille lainan takaamiseksi

3. Talousohjelman 2022-2025 laadinnan lähtökohdat

Käsittely

Pekka Heikkilä saapui klo 7.45

Matias Vitie Inspira Oy:stä selosti Järvenpään lainasalkkuanalyysiä. 

Mikko Taavitsainen saapui klo 7.48

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Hyäksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.