Talousjaosto, kokous 28.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Sisäisen tarkastuksen järjestäminen

JARDno-2020-393

Valmistelija

  • Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi-, varmistus- sekä konsultointitoimintaa, jonka tarkoituksena on tuottaa lisäarvoa organisaatiolle ja parantaa sen toimintaa. Sisäinen tarkastus tukee kaupungin johtoa tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation riskienhallinta-, valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen.

Järvenpään kaupunki ja Keravan kaupunki ovat järjestäneet sisäisen tarkastuksen yhteistyösopimuksella siten, että kaupungeilla on ollut yhteinen sisäisen tarkastuksen toiminto. Isäntäkuntana toiminut Keravan kaupunki irtisanoi yhteistyösopimuksen syksyllä 2019 ja yhteistoiminta on päättynyt 31.12.2019.

Järvenpäällä ei muutoksen jälkeen ole sisäistä tarkastajaa. Sisäinen tarkastus voidaan järjestää rekrytoimalla uusi sisäinen tarkastaja joko yksin tai yhteistyössä toisen kunnan kanssa tai vaihtoehtoisesti sisäistä tarkastusta voidaan ostaa palveluna. Toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi sisäinen tarkastus on järkevä toteuttaa toistaiseksi ostopalveluna. Vuosien 2020-21 aikana arvioidaan pitemmän aikavälin järjestämisratkaisu. 
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Talousjaosto päättää merkitä tiedoksi sisäisen tarkastuksen järjestämissuunnitelman.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginjohtaja alusti asiaa.