Talousjaosto, kokous 27.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Ilmoitusasiat

Perustelut

Tuodaan talousjaostolle tiedoksi seuraavat asiat:

1. Konserniohjeen ja omistajapolitiikan valmisteluperiaatteet (keskeneräinen luonnos liitteenä)

2. Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymän palvelujen tilinpäätösanalyysi 2019 (liitteenä)

3. Syksyn 2020 kokousajat

pe 11.12. klo 7.30 --> siirtyy ke 16.12. klo 16-18

- konserniohje ja omistajapolitiikka
- omistusjärjestelyt
- sisäisen valvonnan ohje

 

4. Kevään 2021 kokousajat

pe 29.1. klo 7.30

- tilinpäätösennuste 2020 
- rahoitusjärjestelyt 2021

pe 19.2. klo 7.30

- tilinpäätösennuste 2020

pe 26.3. klo 7.30

- opetuksen ja kasvatuksen sekä hyvinvoinnin palveluverkkosuunnittelun lähtökohdat

pe 30.4. klo 7.30

- maaliskuun kuukausiraportti

pe 28.5. klo 7.30

- huhtikuun kuukausiraportti
- talousarvion laadinnan lähtökohdat

pe 11.6. klo 7.30 

- alustava investointiohjelma

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Talousjaosto päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

 

Käsittely

Hallintojohtaja esitteli konserniohjeen ja omistajapolitiikan valmisteluperiaatetta.

Kevään 2021 kokousajat merkitään tiedoksi pois lukien 11.6. merkitty kokous.

Päätös

Hyväksytään päätösehdotuksen mukaisesti.