Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 25.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Oppilaskuljetukset 2021-2023 (2023-2024)

JARDno-2021-349

Valmistelija

 • Päivi Nisu, hankintasuunnittelija, paivi.nisu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupunki on julkaissut Oppilaskuljetukset 2021-2023 (2023-2024) koskevan EU-kynnysarvon ylittävän ensimmäisen hankintailmoituksen Hilma-julkaisujärjestelmässä osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 09.04.2021 (ilmoituksen numero 2021 – 069767) sekä ilmoitus EU:n virallisessa lehdessä 12.04.2021 (ilmoituksen numero 2021/21-181187-001). Hankintailmoituksen korjausilmoitus julkaistiin 28.04.2021 (ilmoituksen numero 2021/ S 084-217349), jossa tarkennettiin osa-alueen 5 tekstiä sekä pidennettiin tarjousten jättöaikaa 12.05.2021 klo 12.00 asti.

Tarjouspyyntöasiakirjat julkaistiin Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa, myös tarjoukset oli lähetettävä Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalin kautta.

Määräaikaan 12.05.2021 klo 12.00 mennessä kirjallisen tarjouksensa jättivät seuraavat tarjoajat:

Osa-alue 1:  Järvenpään kaupungin sisäiset kuljetukset

 • HelpBus Oy
 • Järvenpään Invataksi Oy
 • Korsisaari Oy
 • Kymen Charterline Oy
 • Liikenne Seppälä Oy
 • Oy Stefan Forsberg Ab Taksi  Itä-Uusimaa
 • Petax Oy
 • Salon Tilausmatkat Oy
 • Suomen Taxi-Service Oy
 • Taksikuljetukset Harri Vuolle Oy
 • urban brothers group oy

Osa-alue 2: Sipooseen Norra Paipis skolaan suuntautuvat kuljetukset

 • HelpBus Oy
 • Järvenpään Invataksi Oy
 • Korsisaari Oy
 • Kymen Charterline Oy
 • Liikenne Seppälä Oy
 • Oy Stefan Forsberg Ab Taksi Itä-Uusimaa
 • Petax Oy
 • Salon Tilausmatkat Oy
 • Suomen Taxi-Service Oy
 • Taksikuljetukset Harri Vuolle Oy
 • urban brothers group oy

Osa-alue 3: Sipooseen Kungsvägeniin suuntautuvat kuljetukset

 • HelpBus Oy
 • Järvenpään Invataksi Oy
 • Korsisaari Oy
 • Liikenne Seppälä Oy
 • Oy Stefan Forsberg Ab Taksi Itä-Uusimaa
 • Salon tilausmatkat Oy
 • Suomen Taxi-service Oy
 • Taksikuljetukset Harri Vuolle Oy
 • urban brothers group oy

Osa-alue 4: Helsinkiin suuntautuvat kuljetukset

 • HelpBus Oy
 • Järvenpään Invataksi Oy
 • Järvenpään Taksit Oy
 • Korsisaari Oy
 • Lähitaksi Oy
 • Oy Stefan Forsberg Ab Taksi Itä-Uusimaa
 • Petax Oy
 • Raseborgs Taxi och Buss Ab
 • Suomen Taxi-Service Oy
 • Taksi Vilpas Oy
 • Taksikuljetukset Harri Vuolle Oy
 • Tmi Esa Oinonen
 • urban brothers group oy

Osa-alue 5: Erityistä huomiota vaativien oppilaiden kuljetukset, sisältäen sairaalakoulun ja kuntouttavien luokkien kuljetukset

 • Bus Travel Oy Reissu Ruoti
 • HelpBus Oy
 • Järvenpään Invataksi Oy
 • Järvenpään Taksit Oy
 • Korsisaari Oy
 • Lähitaksi Oy
 • Oy Stefan Forsberg Ab Taksi Itä-Uusimaa
 • Petax Oy
 • Taksikuljetukset Harri Vuolle Oy
 • Tmi Esa Oinonen
 • urban brothers group oy

Osa-alue 6: Vaikeasti liikuntarajoitteisten oppilaiden kuljetukset

 • HelpBus Oy
 • Järvenpään Invataksi Oy
 • Järvenpään Taksit Oy
 • Korsisaari Oy
 • Oy Stefan Forsberg Ab Taksi Itä-Uusimaa
 • Petax Oy
 • Taksi Vilpas Oy
 • Taksikuljetukset Harri Vuolle Oy
 • Tmi Esa Oinonen
 • urban brothers group oy

Osa-alue 7: Muut tilapäiset yksittäiskuljetukset, esim. tapaturmat

 • HelpBus Oy
 • Järvenpään Invataksi Oy
 • Järvenpään Taksit Oy
 • Korsisaari Oy
 • Lähitaksi Oy
 • Oy Stefan Forsberg Ab Taksi Itä-Uusimaa
 • Petax Oy
 • Taksikuljetukset Harri Vuolle Oy
 • Tmi Esa Oinonen
 • urban brothers group oy

Osa-alue 8: Retki- ja opintokäyntikuljetukset

 • Aurinkobussit Oy
 • Bus Travel Oy Reissu Ruoti
 • Hyvinkään Liikenne Oy
 • Järvenpään Invataksi Oy
 • Korsisaari Oy
 • Kuljetus Lakkapää Oy
 • Liikenne Seppälä Oy
 • Oy Stefan Forsberg Ab Taksi Itä-Uusimaa
 • Salon Tilausmatkat Oy
 • urban brothers group oy
 • Ventoniemi Oy

Osa-alue 9: Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen erityistä tukea tarvitsevien tai pidennetyn oppivelvollisuuden lasten kuljetukset

 • HelpBus Oy
 • Järvenpään Invataksi Oy
 • Järvenpään Taksit Oy
 • Korsisaari Oy
 • Lähitaksi Oy
 • Oy Stefan Forsberg Ab Taksi Itä-Uusimaa
 • Petax Oy
 • Taksikuljetukset Harri Vuolle Oy
 • urban brothers group oy

Osa-alue 10: Yrityskyläkuljetukset 9. luokkalaisille Lahteen (Iskun tehtaan tilat)

 • Aurinkobussit Oy
 • Bus Travel Oy Reissu Ruoti
 • Hyvinkään Liikenne Oy
 • Järvenpän Invataksi Oy
 • Korsisaari Oy
 • Kuljetus Lakkapää Oy
 • Liikenne Seppälä Oy
 • Oy Stefan Forsberg Ab Taksi Itä-Uusimaa
 • Salon Tilausmatkat Oy
 • urban brothers group oy
 • Ventoniemi Oy

Myöhästyneitä tarjouksia ei tullut.

Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu, että tarjousten käsittely toteutetaan seitsemässä vaiheessa:

1. Tarjousten avaaminen

2. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen, ESPD-lomakkeesta

3. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen

4. Tarjousten vertailu

5. Hankintapäätöksen teko ja päätöksestä ilmoittaminen

6. Voittaneiden tarjoajien pakollisten poissulkuperusteiden tarkistaminen 

7. Hankintasopimuksen solmiminen. Hankintasopimus syntyy vasta sähköisen allekirjoituksen suorittamisella.

Tarjoajan soveltuvuus

Kaikki tarjoajat ovat vakuuttaneet alustavana näyttönä yhteisellä eurooppalaisella hankinta-asiakirjalla (ESPD-lomakkeella) hakintayksikölle, että tarjoajien asiat poissulkemisperusteiden osalta ovat kunnossa ja että kaikki tarjoajat täyttävät hankintayksikön asettamat vaatimukset tarjoajan soveltuvuudelle. Kilpailun voittaneilta tarjoajilta tarkistetaan poissulkuperusteet rikosrekisteriotteilla ja soveltuvuus erillisillä selvityksillä.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuustarkistus tehtiin sekä tarjouspyynnön muotoseikkojen että tarjouspyynnössä edellytettyjen vaatimusten täyttymisen osalta ja kaikki tarjoukset todettiin tarjouspyynnön mukaisiksi.

Tarjousten vertailu, hankinnan ratkaisuperuste ja ratkaisu

Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu, että tarjousvertailu ja hankintapäätökset tehdään osa-alueittain. Hankinnan ratkaisuperusteeksi oli tarjouspyynnössä ilmoitettu kunkin osa-alueen halvin hinta.

Hintavertailun tulos

Hintavertailun (vertailutaulukko on liitteenä) perusteella palveluntuottajiksi valitaan seuraavat:

Osa-alue1: Järvenpään kaupungin sisäiset kuljetukset

 • Järvenpään Invataksi Oy

Osa-alue 2: Sipooseen Norra Paipis -skolaan suuntautuvat kuljetukset

 • Liikenne Seppälä Oy

Osa-alue 3: Sipooseen Kungsvägen skolaan suuntautuvat kuljetukset

 • Suomen Taxi-Service Oy

Osa-alue 4: Helsinkiin suuntautuvat kuljetukset

 • urban brothers group  oy

Osa-alue 5: Erityistä huomiota vaativien oppilaiden kuljetukset, sisältäen sairaalakoulun ja kuntouttavien luokkien kuljetukset

 • Järvenpään Taksit Oy

Osa-alue 6: Vaikeasti liikuntarajoitteisten oppilaiden kuljetukset

 • Petax Oy

Osa-alue 7: Muut tilapäiset yksittäiset kuljetukset, esim. tapaturmat

 • Lähitaksi Oy

Osa-alue 8: Retki- ja opintokäyntikuljetukset

 • Liikenne Seppälä Oy

Osa-alue 9: Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen erityistä tukea tarvitsevien tai pidennetyn oppivelvollisuuden lasten kuljetukset

 • Järvenpään Invataksi Oy

Osa-alue 10: Yrityskyläkuljetukset 9. luokkalaisille Lahteen (Iskun tehtaan tilat)

 • Aurinkobussit Oy

 

Kaupunki ei sitoudu kiinteisiin hankintamääriin sopimuskauden aikana.

Sopimus allekirjoitetaan vasta, kun tämä hankintapäätös on saanut lainvoiman. Sopimuksen sitovuus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimusasiakirjan sähköisesti.

Optiovuoden käytöstä tehdään erillinen päätös ennen sopimuskauden päättymistä.

Mikäli ennen päätöksentekoa on tarvetta tutustua hankinnan muuhun materiaaliin, sen voi tehdä ottamalla yhteyttä hankintapalvelut@jarvenpaa.fi -osoitteeseen.

 

Taloudelliset vaikutukset

Hankinnan kokonaisarvo sopimuskaudella 01.08.2021 – 31.07.2023 ja (optiokaudella 2023-2024) on yhteensä noin 1 800 000 euroa.

 

Toimivalta

Voimassa olevien rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen mukaan sopimuksessa, jossa useampivuotisten ostojen hankintapäätöksen tekijä määräytyy hankinnan kokonaisarvon mukaan ja jossa hankinnan arvo on yli 500 000 euroa, toimivalta on ao. lautakunnalla.

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja, merja.narvo-akkola@jarvenpaa.fi

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää

1. valita hankinnan palveluntuottajaksi/toimittajaksi osa-alueittain hintavertailun lopputuloksen mukaisessa etusijajärjestyksessä kohdassa "Hintavertailun tulos" luetellut palveluntoimittajat/toimittajat

2. että kaupunki ei sitoudu kiinteisiin hankintamääriin sopimuskauden aikana

3. että hankinnasta tehdään sopimukset ajalle 01.08.2021 - 31.07.2023

4. että sopimukset allekirjoitetaan vasta, kun hankintapäätökset ovat saaneet lainvoiman ja hankinta tulee osapuolia sitovaksi, kun sopimukset on allekirjoitettu 

5. että optiovuosien käytöstä päätetään erikseen

6. valtuuttaa opetusjohtajan päättämään optiovuosien käyttämisestä.

Käsittely

Opetusjohtaja Arja Korhonen esitteli asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Tarjoajat (tiedoksianto tehdään kilpailutusjärjestelmässä), opetusjohtaja.