Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 2.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Valtuustoaloite 8/17 / Riikka Juuma ja 32 valtuutettua : Terveet koulut ja päiväkodit -ohjelma

JARDno-2017-781

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Riikka Juuma esitti 32 valtuutetun kannattamana valtuustoaloitteen "Terveet koulut ja päiväkodit-ohjelman" käynnistämisestä Järvenpään kaupungissa.

 

Ehdotus

Valtuusto merkitsi valtuustostoaloitteen tiedoksi ja lähetti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Petja Harakka, kaupunginlakimies, petja.harakka@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valtuustoaloite 8/2017.

Ehdotus

Esittelijä

Erkki Kukkonen, kaupunginjohtaja, erkki.kukkonen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen palvelualueelle valmisteltavaksi.

Päätös

Poistettiin yksimielisesti listalta

Valmistelija

Petja Harakka, kaupunginlakimies, petja.harakka@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Esittelijä

Erkki Kukkonen, kaupunginjohtaja, erkki.kukkonen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen palvelualueelle valmisteltavaksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Arja Korhonen, opetusjohtaja, arja.korhonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Riikka Juuma ja 32 valtuuutettua on jättänyt 12.6.2017 § 31 valtuustoaloitteen: Terveet koulut ja päiväkodit ohjelma.

Aloitteessa todetaan, että kaupungin on pystyttävä takaamaan lapsille  ja nuorille terveet oppimisympäristöt ja sisäilmaongelmiin on puututtava nopeasti. Aloitteessa on ehdotettu, että Järvenpäässä aloitetaan Terveet koulut ja päiväkodit ohjelma. 

Järvenpään kaupungin strategiassa on, että Järvenpään kaupungin toimitilat ovat täysin sisäilmaongelmattomia vuoteen 2026 mennessä. Tilat ovat erittäin muuntojoustavia ja tehokkaassa käytössä. Tilaprosessilla on selkeä omistajuus ja eri osapuolten (käyttäjä, huolto, rakennuttaja) välinen työnjako on selkeä. Tämä aloite tulee huomioiduksi strategian kautta sekä mitatuksi strategiamittareiden kautta. Lisäksi Järvenpäässä on käytössä sisäympäristöongelmien ratkaisumalli, joka tukee osaltaan tilojen terveellisyyttä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja, merja.narvo-akkola@jarvenpaa.fi

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää 

  1. antaa yllä olevan vastauksen Terveet koulut ja päiväkodit ohjelma -valtuustoaloitteeseen.
  2. todeta, että aloitteessa nostetut asiat tulee huomioiduksi strategian kautta.
  3. todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Hanna-Leena Holmström selosti asiaa lyhyesti. 

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

KH/KV