Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 2.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen käyttösuunnitelmien toteumat vuodelta 2020

JARDno-2020-1886

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Topi Luostarinen, Hallintopalvelupäällikkö, topi.luostarinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Käyttösuunnitelmien ja niiden tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle kaupunginvaltuustolle laadittavan Johdon raportin raportointiaikojen mukaisesti kolmannesvuosittain. Covid-19 -viruksen vuoksi käyttösuunnitelmien ensimmäinen raportti käsitellään vasta elokuun kokouksessa. 

Käyttösuunnitelmien toteumien yhteenveto ajalta 1.1. - 30.4.2020 on esitetty liitteenä.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Mikko Mäkelä, vt palvelualuejohtaja / varhaiskasvatusjohtaja, mikko.makela@jarvenpaa.fi

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää hyväksyä lautakunnan alaisten avainalueiden käyttösuunnitelmien sekä niiden tavoitteiden ja suoritteiden toteumat ajalta 1.1. – 30.4.2020.

Käsittely

Tämä asia käsiteltiin § 14 jälkeen.

Talouspäällikkö Topi Luostarinen selosti asiaa lyhyesti. 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Valmistelija

Topi Luostarinen, Hallintopalvelupäällikkö, topi.luostarinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Käyttösuunnitelmien ja niiden tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle kaupunginvaltuustolle laadittavan Johdon raportin raportointiaikojen mukaisesti kolmannesvuosittain.

Käyttösuunnitelmien toteumien yhteenveto ajalta 1.1. - 31.8.2020 on esitetty liitteenä.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Mikko Mäkelä, vt palvelualuejohtaja / varhaiskasvatusjohtaja, mikko.makela@jarvenpaa.fi

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää hyväksyä lautakunnan alaisten avainalueiden käyttösuunnitelmien sekä niiden tavoitteiden ja suoritteiden toteumat ajalta 1.1. – 31.8.2020.

Käsittely

vt. palvelualuejohtaja Mikko Mäkelä, opetusjohtaja Arja Korhonen ja talouspäällikkö Topi Luostarinen esittelivät asiaa.

 

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Topi Luostarinen, Hallintopalvelupäällikkö, topi.luostarinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat Mirja-Liisa Autere ja Topi Luostarinen

Käyttösuunnitelmien ja niiden tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle kaupunginvaltuustolle laadittavan talousarvion raportointiaikojen mukaisesti kolmannesvuosittain. 

Käyttösuunnitelmien toteumien yhteenveto ajalta vuodelta 2020 on esitetty liitteenä.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja, merja.narvo-akkola@jarvenpaa.fi

Opetus- ja kasvatusautakunta päättää hyväksyä lautakunnan alaisten avainalueiden käyttösuunnitelmien sekä niiden tavoitteiden ja suoritteiden toteumat vuodelta 2020.

Käsittely

Topi Luostarinen ja Mirja-Liisa Autere saapuivat kokoukseen 19.05.

Hallintopalvelupäällikkö Topi Luostarinen ja varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Hanna-Leena Holmström selostivat asiaa.

 

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue/asiakkuusjohtajat