Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 2.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Lautakunta-aloite / Jenni Marttinen: Oppilaiden osallistuminen Harjulan koulun suunnitteluun

JARDno-2020-2434

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kokouksen kuluessa Jenni Marttinen teki seuraavan lautakunta-aloitteen: "Esitän, että Harjulan koulun oppilaat pääsevät osallistumaan koulun suunnitteluun ja että heille järjestetään samanlaiset simulaatiot, joita käytettiin esimerkiksi Justin tai Kinnarin koulun suunnittelussa."

Ehdotus

Esittelijä

Mikko Mäkelä, vt palvelualuejohtaja / varhaiskasvatusjohtaja, mikko.makela@jarvenpaa.fi

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää merkitä lautakunta-aloitteen tiedoksi ja päättää lähettää aloitteen palvelualueelle valmisteltavaksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Arja Korhonen, opetusjohtaja, arja.korhonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Jenni Marttinen on jättänyt opetus- ja kasvatuslautakunnan kokouksessa 22.9.2020 § 35 aloitteen oppilaiden osallistumisesta Harjulan koulun suunnitteluun.

Harjulan koulun oppilaat, huoltajat ja henkilöstö ovat mukana säännöllisesti koulun suunnittelussa. Koulun viestintä- ja osallistamissuunnitelma esitelty opetus- ja kasvatuslautakunnassa 2.2.2021. Lautakunnalle esitelty Harjulan koulun osallisuuden esittelyaineisto on oheismateriaalina. 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja, merja.narvo-akkola@jarvenpaa.fi

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää

  1.  antaa yllä olevan selostuksen vastauksenaan aloitteeseen; Oppilaiden osaalistumisesta Harjulan koulun suunnitteluun. 
  2. todeta, että koulun oppilaat, huoltajat ja henkilöstö ovat säännöllisesti suunnittelussa mukana.
  3. todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Hanna-Leena Holmström selosti asiaa lyhyesti.

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Asianosaiset