Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 2.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Lautakunta-aloite/Emmi Mäkinen/ Lautakunta-aloitteiden listaaminen Järvenpään kaupungin kotisivuille (lisäpykälä) (lisäpykälä)

JARDno-2021-486

Perustelut

Käsittelyn kuluessa Emmi Mäkinen teki lautakunta-aloitteen, joka kuului seuraavasti:

”Esitän, että jatkossa kaikki lautakunnassa tehdyt aloitteet listataan Järvenpään kaupungin kotisivuille näkyviin lautakunnan olemassa olemisesta kertovalle sivulle, lautakunnan alle. Aloitteita varten voidaan myös rakentaa oma alasivu tai toteuttaa aloitteiden näkyminen kuntalaisille muulla tavoin Järvenpään kaupungin kotisivuilla. Lisäksi aloitteiden kohdalla tulee näkyä niiden ajantasainen eteneminen ja päätös/käsittelyhistoria.”

Ehdotus

Esittelijä

  • Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja, merja.narvo-akkola@jarvenpaa.fi

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää merkitä lautakunta-aloitteen tiedoksi ja päättää lähettää aloitteen palvelualueelle valmisteltavaksi.

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.