Lupajaosto, kokous 21.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Ilmoitusasiat

Perustelut

 Hallinto-oikeuden päätös (18. 5. 2020   03856/19/4113) tiedoksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja, jouni.vastamaki@jarvenpaa.fi

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.