Lupajaosto, kokous 1.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Lupajaoston toimivalta

JARDno-2021-1288

Valmistelija

  • Ville Voima, tarkastaja, ville.voima@jarvenpaa.fi

Perustelut

Lupajaoston toimivallasta ja toimivallan delegoimisesta päättäminen. Asiasta on päätetty aiemmin kaupunkikehityksen toimintasäännössä (KAUPUNKIKEHITYKSEN PALVELUALUEEN ORGANISAATIORAKENNE JA VIRANHALTIOIDEN PÄÄTÖSVALTA).

Ehdotus

Esittelijä

  • Ville Voima, tarkastaja, ville.voima@jarvenpaa.fi

Rakennusvalvonta esittää lupajaostolle liitteenä olevan toimintasäännön hyväksymistä.

Päätös

Lupajaosto hyväksyy rakennusvalvonnan päätösehdotuksen.