Keskusvaalilautakunta, kokous 7.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 LISÄPYKÄLÄ: Äänioikeustietojärjestelmän ja tuloslaskentajärjestelmän käyttöönotto  (lisäpykälä)

JARDno-2021-2030

Valmistelija

  • Katja Kneckt, katja.kneckt@jarvenpaa.fi

Perustelut

Äänioikeustietojärjestelmää (”sähköinen vaaliluettelo”) on käytetty vaalipäivän äänestyksessä vuoden 2011 eduskuntavaaleista lukien. Vuoden 2021 kuntavaaleissa sitä käytettiin 152 kunnassa 682 äänestysalueella.

Sähköisen vaaliluettelon ja paikallisen tallennuksen käyttö on vapaaehtoista ja kunta voi yhdellä äänestysalueella testattuaan ottaa tällaisia äänestyspaikkoja käyttöön oman harkintansa mukaan. Kuntien tulee ilmoittaa oikeusministeriön vaalituelle sähköisten äänestysalueiden käyttöönotosta. Ilmoitus ei ole sitova ja sen voi missä tahansa vaiheessa perua. Sähköisen vaalitietojärjestelmän käytöstä saatujen hyötyjen (mm. tuloksen nopea saatavuus) perusteella vaalilautakuntien sähköistämistä voidaan pitää vaalien järjestämisessä edullisena kehityksenä. Sähköistämisessä yhteistyökumppaneina ovat kaupungin tietohallinto ja KUUMAICT. Vaalilautakunnat voivat sähköisen vaaliluettelon käytön kanssa pitää varajärjestelmänä paperista luetteloa myös jatkossa. Suoran tallennuksen lisäksi voidaan jatkossakin ilmoittaa laskennan tulokset myös kunnan ilmoituskeskukselle.

Koska Järvenpään kaupungissa ei ole aikaisemmin käytetty sähköistä vaaliluetteloa tai suoraa tallennusta, Järvenpään kaupunki voi aloittaa sähköisten vaaliluetteloiden käytön ilmoittamalla kiinnostuksestaan oikeusministeriön vaalitukeen seuraavaa ohjeistusta noudattaen:

"Kunta voi ilmoittaa vaalituelle kiinnostuksensa käyttää järjestelmää yhdellä äänestysalueella. Sen jälkeen vaalituki arvioi, onko kunnan mukaantulo asianmukaista vaalitietojärjestelmän kokonaisuuden käyttö huomioiden. Oikeusministeriö ja vaalituki varaavat itselleen mahdollisuuden rajoittaa mukaan tulevien äänestysalueiden lukumäärää. Kunta voi myös perua tekemänsä ilmoittautumisen, jos ilmenee esimerkiksi teknisiä ongelmia."

"Suoraa tallennusta aiemmin käyttäneet kunnat voivat halutessaan jatkaa samaa menettelyä ilmoittamalla aikeistaan vaalituelle. Myös muut kunnat voivat ilmoittaa vaalituelle kiinnostuksensa sanottuun menettelyyn. Tarkoitus on kuitenkin edetä tässä asiassa maltillisesti, joten muut kunnat voivat tulla mukaan näissä vaaleissa enintään yhdellä äänestysalueella. Ministeriö ja vaalituki varaavat tältäkin osin itselleen mahdollisuuden rajoittaa mukaan tulevien kuntien ja äänestysalueiden lukumäärää ja kunnalla on myös ilmoittautumisensa perumismahdollisuus. Menettelyä käyttävillä äänestysalueilla tulee kuitenkin olla varajärjestelmänä perinteinen menettely laskentatietojen ilmoittamisesta kunnan ilmoituskeskukselle."

Mikäli ministeriö tai vaalituki eivät rajoita sähköistystä, Järvenpään kaupungissa voidaan yhdellä äänestysalueella pilotoida sähköisen äänestysluettelon ja suoratoiston käyttöä aluevaaleissa 2022. 

Ehdotus

Järvenpään kaupunki aloittaa sähköisten vaaliluetteloiden ja suoran tallennuksen käytön ilmoittamalla kiinnostuksestaan oikeusministeriön vaalitukeen. Keskusvaalilautakunta valtuuttaa sihteeristön ryhtymään sähköistykseen liittyviin valmisteluihin ja järjestelyihin.

 

Käsittely:

Keskustelun kuluessa Esa Kukkonen teki muutosehdotuksen, että Järvenpään kaupunki kokeilee äänioikeusrekisterin toimintoa, jossa vaalitoimikunnat voisivat mobiililaitteilla tehdä äänioikeuskyselyitä eli selvittää, missä kunnassa laitoksessa äänestävä henkilö on äänioikeutettu. Asiasta ilmoitetaan vaalitukeen.

Puheenjohtaja tiedusteli lautakunnalta, voidaanko muutosehdotus hyväksyä yksimielisesti. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti siten muutettuna, että ehdotuksen mukaisten sähköisen vaaliluettelon ja tallennuksen lisäksi kokeillaan myös mobiilijärjestelmän käyttöä laitosäänestyksissä.