Keskusvaalilautakunta, kokous 7.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Keskusvaalilautakunnan sihteerin valitseminen

JARDno-2021-2030

Valmistelija

  • Pekka Kääriäinen, lakimies, pekka.kaariainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Vaalilain (714/1998) 14 §:n 3 momentin mukaan kunnan keskusvaalilautakunta ottaa itselleen sihteerin ja muun tarvittavan henkilökunnan.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta

a) päättää, että aluevaaleihin 2022

  1. keskusvaalilautakunnan sihteeriksi valitaan lakimies Katja Kneckt sekä
  2. keskusvaalilautakunnan sihteerin sijaiseksi hallinnon erityisasiantuntija Jaana Immonen.

b) toteaa, että virka-ajan ulkopuolella pidettävistä kokouksista sihteerille tai hänen sijaiselleen maksetaan työaikakorvaukset.

 

Käsittely:

Katja Kneckt ja Jaana Immonen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi klo 17.45-17.48.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

valitut