Keskusvaalilautakunta, kokous 7.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Keskusvaalilautakunnan nimenkirjoitusoikeus ja asiakirjojen allekirjoittaminen

JARDno-2021-2030

Valmistelija

  • Pekka Kääriäinen, lakimies, pekka.kaariainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kunnan keskusvaalilautakunnan osalta ei ole säännöksiä lautakunnan asiakirjojen allekirjoittamisesta. Aikaisempi ja yleisesti noudatettu käytäntö on ollut, että keskusvaalilautakun­taa koskevat asiakirjat allekirjoittaa lautakunnan puheenjohtaja ja varmentaa lautakunnan sihteeri. Lautakunnan juoksevien asioiden hoitoon liittyvässä kirjeenvaihdossa yms. tulee lautakunnan sihteerillä kuitenkin olla asioiden joustavan ja nopean hoidon varmistamiseksi yksin oikeus allekirjoittaa kirjelmät ja vastaavat.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää, että

  1. keskusvaalilautakunnan asiakirjat allekirjoittaa lautakunnan puheenjohtaja ja varmen­taa lautakunnan sihteeri.
  2. lautakunnan sihteerillä on yksin oikeus kirjoittaa lautakunnan nimi kirjeenvaihtoon ja muihin juoksevien asioiden hoitoon liittyvissä asioissa, sekä keskusvaa­lilautakunnan vaalilautakuntien, vaalitoimikunnan ja vaalihen­kilökunnan palkkojen ja palkkioiden maksatuksessa.

 

Käsittely:

Sihteeri ja tämän sijainen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi klo 17.49-17.50.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.