Keskusvaalilautakunta, kokous 7.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Keskusvaalilautakunnan lakisääteiset kokoukset

JARDno-2021-2030

Valmistelija

  • Katja Kneckt, katja.kneckt@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 108 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Aluevaaleja 2022 koskevien keskusvaalilautakunnan lakisääteisten kokousten päivämäärät ja kellonajat ovat:

  • 21.1.2022 klo 19 Keskusvaalilautakunnan kokous (ennakkoäänten tarkastus)
  • 23.1.2022  aikaisintaan klo 10 keskusvaalilautakunnan kokous (ennakkoäänten laskenta)
  • 24.1.2022 keskusvaalilautakunnan kokous (tarkastuslaskenta)
  • 26.1.2022 viimeistään klo 18 alkaen keskusvaalilautakunnan kokous (vahvistaminen)

 

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää

  1. merkitä keskusvaalilautakunnan kuntavaalien 2021 lakisääteisten kokousten päivämäärät tiedoksi.
  2. , että kokoukset pidetään läsnäkokouksin turvavälejä ja muita voimassa olevia turvallisuusohjeita noudattaen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.