Keskusvaalilautakunta, kokous 7.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Keskusvaalilautakunnan kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävilläpito

JARDno-2021-2030

Valmistelija

  • Katja Kneckt, katja.kneckt@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunnan kokousten pöytäkirjojen tarkastamisesta ei ole erityissäännöksiä. Näin ollen pöytäkirja voidaan tarkastaa:

  1. seuraavassa kokouksessa,
  2. valitsemalla pöytäkirjantarkastajat
  3. tai samassa kokouksessa.

Koska keskusvaalilautakunnan päätökset ovat usein luonteeltaan sellaisia, että ne on pantava nopeasti täytäntöön, voitaneen keskusvaalilautakunnan pöytäkirjojen osalta pitää parhaimpana sitä, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan heti samassa kokouksessa. Pöytäkirjat pidetään nähtävillä kokousta seuraavasta päivästä lähtien Järvenpään kaupungin yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.jarvenpaa.fi.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää, että

  1. keskusvaalilautakunta tarkastaa kokousten pöytäkirjat kokouksessa.
  2. pöytäkirjat pidetään nähtävillä kokousta seuraavasta päivästä lähtien Järvenpään kaupungin yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.jarvenpaa.fi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.