Keskusvaalilautakunta, kokous 7.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Ilmoitusasiat

Perustelut

Keskusvaalilautakunnalle tiedoksi

  1. Aluevaalit vuonna 2022: Äänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoittaminen, vaalitietojärjestelmän käyttö, vaalimateri-aali, vaalikoulutus ym. (oheismateriaali)
  2. Vaalimateriaalin tilaaminen (oheismateriaali)
  3. Kertakorvaus 2021 OM päätös (oheismateriaali)

Ehdotus

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.