Keskusvaalilautakunta, kokous 7.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Hankintoja koskevan päätösvallan delegointi

JARDno-2021-2030

Valmistelija

  • Pekka Kääriäinen, lakimies, pekka.kaariainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Covid-19 pandemiatilanteen takia vaalien turvallinen järjestäminen edellyttää mahdollisesti normaalista poikkeavia erityisjärjestelyitä. Kunnan vaaliviranomaisten ja äänestäjien käyttöön on hankittu jo kuntavaaleihin muun muassa käsihuuhdetta, maskeja, muoviseinäkkeitä, puhdistusaineita sekä muita tarpeellisia suoja- ja hygieniatarvikkeita. Lisäksi esimerkiksi äänestyspaikoille on hankittu välineistöä, joiden avulla äänestäjien informointi, jonottaminen ja suojaetäisyydet voitiin kuntavaaleissa 2021 toteuttaa oikeusministeriön ja terveysviranomaisten suositusten ja ohjeiden mukaisesti. Pandemiatilanteen ollessa edelleen vaikeasti ennakoitava, on kuitenkin mahdollista, että tarvikkeita joudutaan hankkimaan uudestaan tai lisää, tai uuden ohjeistuksen nojalla aivan uusia tarvikkeita joudutaan hankkimaan. Ehdotetaan, että vaalien järjestelyihin liittyvien tarvittavien hankintojen osalta päätösvalta delegoidaan keskusvaalilautakunnan sihteerille. Välttämättömiä hankintatarpeita voi syntyä hyvin yllättäen ja niihin on kyettävä reagoimaan viipymättä. Päätösvallan delegointi mahdollistaa hankintojen joustavan toteuttamisen.

 

 

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää delegoida päätösvallan aluevaalien 2022 järjestelyihin liittyvien tarvittavien hankintojen osalta keskusvaalilautakunnan sihteerille ja hänen estyneenä ollessaan hänen sijaiselleen. 

 

Käsittely:

Sihteeri ja sijainen poistuivat asian käsittelyn ajaksi klo 18.10-18.12.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.