Keskusvaalilautakunta, kokous 7.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Aluevaalien 2021 ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat

JARDno-2021-2030

Valmistelija

  • Katja Kneckt, katja.kneckt@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kunnassa keskeisenä toimijana vaaleihin liittyvissä asioissa on keskusvaalilautakunta. Vaalilain mukaan kunnanhallituksen on kuitenkin hyvissä ajoin päätettävä:

1. kunnassa olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista,
2. ennakkoäänestyspaikkoina olevista sosiaalihuollon toimintayksiköistä (ns. laitosäänestyksestä) sekä
3. vaalipäivän äänestyspaikoista.

Järvenpään kaupunginhallitus päättää ennakkoäänestyspaikoista, laitosäänestyksestä sekä vaalipäivän äänestyspaikoista kokouksessaan 4.10.2021. Päätös tuodaan tiedoksi keskusvaalilautakunnalle.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää merkitä tiedoksi kaupunginhallituksen 4.10.2021 päätös

1. kunnassa olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista,
2. ennakkoäänestyspaikkoina olevista sosiaalihuollon toimintayksiköistä (ns. laitosäänestyksestä) sekä
3. vaalipäivän äänestyspaikoista.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.