Kaupunkikehityslautakunta, kokous 30.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Ilmoitusasiat

Valmistelija

 • Satu Hänninen, esikuntapäällikkö, satu.hanninen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Iltakouluasiat koskevat pääsääntöisesti keskeneräisiä asioita, joita koskevat asiakirjat ovat lähtökohtaisesti ei-julkisia ennen päätöksentekoa (JulkL 6 § 1 mom 9-k). Asiakirjat saattavat myös olla joko kokonaan tai osittain salassa pidettäviä julkisuuslain tai jonkin erityislain säännöksen perusteella, jolloin ne eivät tule julkisiksi päätöksenteon jälkeenkään.

Iltakouluasiat

 1. Harjulan koulu
 2. Järvenpään yleiskaava 2040 kaavaehdotus 

Ilmoitusasiat

 1. KH 16.12.2019 § 324 Tontin 186-21-2132-3 takaisin ostaminen Diggarinkatu 2
 2. KH 16.12.2019 § 325 Kiinteistöjen 186-7-9906-2, 186-7-787-2 sekä määräalan kiinteistöstä 186-401-1-2426 myyminen Valovirrankatu 1
 3. KH 16.12.2019 § 326 Sitovuusajan jatkaminen tontin 186-22-2229-1, Yliopettajankatu 3 kaupassa
 4. KH 16.12.2019 § 327 Määräalan myyminen kiinteisrtöstä 186-401-47-1 Diggarinkatu 12
 5. KH 16.12.2019 § 328 Hyvinvointikampuksen päiväkoti suunnittelun eteneminen
 6. KH 16.12.2019 § 336 Wärtsilänkatu 20 B 37 ostotarjouksen hyväksyminen
 7. Liikennesuunnittelun lausunto tieliikennelain korjauspaketista

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Käsittely

Puheenjohtaja totesi, että kokoukseen on kutsuttu eläkeläisneuvoston puheenjohtaja. Puheenjohtaja tiedusteli kokoukselta sopiiko sille, että hänelle myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus kokoukseen. Lisäksi puheenjohtaja totesi, että eläkeläisneuvoston puheenjohtaja pitää eläkeläisneuvostosta lautakunnalle lyhyen alustuksen, mikäli tämä sopii.

Puheenjohtaja tiedusteli kokoukselta, voidaanko pykäläasiat käsitellä ilmoitusasioiden jälkeen seuraavassa järjestyksessä:

 • hyvinvointisuunnitelma
 • käyttösuunnitelma
 • tämän jälkeen kaavat

Todettiin, että esittelijänä toimii kokouksen aluksi Jouni Vastamäki.

Olli Keto-Tokoi saapui klo 17.01.

Iltakouluasioita käsiteltiin seuraavasti:

 • Harjulan koulu klo 16.37 - 17.03, (henkilötiedot poistettu), Mestaritoiminta Oy ja (henkilötiedot poistettu), Innovarch Oy
 • Eläkeläisneuvoston puheenjohtajan alustus klo 17.06 - 17.29, Leena Peltosaari
 • Järvenpään yleiskaava 2040 kaavaehdotus klo 17.30 - 18.16, Hannele Selin

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätettiin lisäksi

 • myöntää läsnäolo- ja puheoikeus kokoukseen eläkeläisneuvoston puheenjohtajalle sekä oikeus pitää alustus kyseisestä vaikuttamistoimielimestä.
 • hyväksyä puheenjohtajan ehdotus käsittelyjärjestykseksi.