Kaupunginvaltuusto, kokous 24.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Uusien varavaltuutettujen määrääminen ja varavaltuutettujen järjestyksen muutos

JARDno-2019-3360

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Laura Kattelmäki, kaupunginlakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunta on määrännyt uusia varavaltuutettuja sekä vahvistanut varavaltuutettujen järjestyksen muutoksen edellisen kerran kokouksessaan 15.11.2019 § 25. Kokouksen jälkeen on eronnut tai menettänyt vaalikelpoisuutensa kolme valtuutettua ja kaksi varavaltuutettua. Edellä mainitusta johtuen keskusvaalilautakunnan tulee määrätä uusia varavaltuutettuja sekä vahvistaa varavaltuutettujen järjestyksen muutos.

Eronneet sekä vaalikelpoisuuden menettäneet valtuutetut

SDP

Viljo Smed

 • kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 24.2.2020 § 10 myöntää kaupunginvaltuutettu Viljo Smedille (SDP) hänen pyytämänsä eron kuntalain 70 §:n (= muu syy) perusteella Järvenpään kaupunginvaltuuston kaupunginvaltuutetun luottamustehtävästä
 • kutsua viimeksi järjestettyjen kunnallisvaalien tuloksen perusteella sosiaalidemokraattien valtuustoryhmän 1. varasijalla olevan Liisa Majasen Järvenpään kaupunginvaltuuston varsinaiseksi jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

Kokoomus

Liina-Lyydia Jämsä

 • kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 9.12.2019 § 90 myöntää kaupunginvaltuutettu Liina-Lyydia Jämsälle (KOK) hänen pyytämänsä eron kuntalain 71 §:n (= kotipaikan muuttuminen) perusteella Järvenpään kaupunginvaltuuston kaupunginvaltuutetun luottamustehtävästä
 • kutsua viimeksi järjestettyjen kunnallisvaalien tuloksen perusteella kokoomuksen valtuustoryhmän 1. varasijalla olevan Willem van Schevikhovenin Järvenpään kaupunginvaltuuston varsinaiseksi jäseneksi, jolloin kokoomuksen valtuustoryhmän ensimmäiseksi varavaltuutetuksi siirtyi Marko Koskela 1.1.2020 lukien

 

Vihreät

Olli Kamunen

 • kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 23.3.2020 § 15 myöntää kaupunginvaltuutettu Olli Kamuselle (VIHR) hänen pyytämänsä eron kuntalain 70 §:n (= muu syy) perusteella Järvenpään kaupunginvaltuuston kaupunginvaltuutetun luottamustehtävästä
 • kutsua viimeksi järjestettyjen kunnallisvaalien tuloksen perusteella Vihreän liiton valtuustoryhmän 1. varasijalla olevan Riikka Juuman Järvenpään kaupunginvaltuuston varsinaiseksi jäseneksi 1.3.2020 lukien.

 

Eronneet sekä vaalikelpoisuuden menettäneet varavaltuutetut

Kokoomus

Jarkko Lanu

 • kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 24.2.2020 § 9 myöntää varavaltuutettu Jarkko Lanulle (KOK) hänen pyytämänsä eron kuntalain 70 §:n (= muu syy) perusteella Järvenpään kaupunginvaltuuston varavaltuutetun luottamustehtävästä
 • Viimeksi toimitettujen kunnallisvaalien tuloksen perusteella Jarkko Lanu oli valtuustoryhmän varasijalla 7.

 

Vasemmistoliitto

Minna Schavikin

 • kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 23.3.2020 § 16 myöntää varavaltuutettu Minna Schavikinille (VAS) hänen pyytämänsä eron kuntalain 71 §:n (= kotipaikan muuttuminen) perusteella Järvenpään kaupunginvaltuuston varavaltuutetun luottamustehtävästä
 • Viimeksi toimitettujen kunnallisvaalien tuloksen perusteella Minna Schavikin oli valtuustoryhmän varasijalla 2.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää

1. määrätä Järvenpään kaupunginvaltuustoon uusiksi varavaltuutetuiksi jäljellä olevaksi vaalikaudeksi 2019 - 2021 keskusvaalilautakunnan päätöksellään 12.4.2017 § 29 vahvistama vaalitulos huomioiden seuraavat henkilöt:

 • SDP (1 lisää)
  • varasijalle 10: Tiina Aalto; Äänimäärä 53; Vertausluku 161,864
 • Kokoomus (2 lisää)
  • varasijalle 10: Marketta Pohjanheimo; Äänimäärä 49; Vertausluku 154,417
  • varasijalle 11: Jukka Huikko; Äänimäärä 49; Vertausluku 148,240
 • Vihreät (1 lisää)
  • varasijalle 8: Tiina Relander; Äänimäärä 47; Vertausluku 149,211
 • Vasemmistoliitto (1 lisää)
  • varasijalle 3: Ari Alapartanen; Äänimäärä 65; Vertausluku 152,000

 

2. todeta, että varavaltuutettujen järjestys ehdokkaiden kuntavaalituloksen 2017 mukaan on seuraava:

SDP (lukumäärä 10)

 1. Timo Ijäs
 2. Jarmo Mäkinen
 3. Suvi Lassila
 4. Pertti Tamm
 5. Pasi Koskinen
 6. Tuomo Virtanen
 7. Ari Kolehmainen
 8. Pasi Torkkeli
 9. Olli Järvenkylä
 10. Tiina Aalto

Kokoomus (lukumäärä 11)

 1. Marko Koskela
 2. Pekka Heikkilä
 3. Paavo Peltosaari
 4. Tea Rantanen
 5. Keijo Valve
 6. Tero- Pekka Lehtonen
 7. Tiia Östberg
 8. Mirja Vakkuri
 9. Tuula Siltasari-Peltonen
 10. Marketta Pohjanheimo
 11. Jukka Huikko

Vihreät (lukumäärä 8)

 1. Hilppa Loikkanen
 2. Pauliina Naala
 3. Mika Asikainen
 4. Ville Mustonen
 5. Aino Kemilä
 6. Riitta Keinänen - Korpela
 7. Tanja Vauhkonen
 8. Tiina Relander

Vasemmistoliitto (lukumäärä 3)

 1. Minna- Maria Solanterä
 2. Saana Korhonen
 3. Ari Alapartanen

 

3. esittää kaupunginhallitukselle,

 • että kaupunginhallitus päättää merkitä uusien varavaltuutettujen määräämisen ja varavaltuutettujen järjestyksen tiedoksi.
 • että kaupunginvaltuusto päättää merkitä uusien varavaltuutettujen määräämisen ja varavaltuutettujen järjestyksen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Laura Kattelmäki, kaupunginlakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 26.8.2020 määrännyt uusia varavaltuutettuja sekä vahvistanut varavaltuutettujen järjestyksen muutoksen.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

 1. merkitä uusien varavaltuutettujen määräämisen ja varavaltuutettujen järjestyksen tiedoksi.
 2. ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää merkitä uusien varavaltuutettujen määräämisen ja varavaltuutettujen järjestyksen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Laura Kattelmäki, kaupunginlakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunta 26.8.2020 § 2
Kaupunginhallitus 31.8.2020 § 294

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä uusien varavaltuutettujen määräämisen ja varavaltuutettujen järjestyksen tiedoksi.

 

 

 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Listatiimi, kirjaamopalvelut, KH, KV, valtuustoryhmien puheenjohtajat, varavaltuutetut