Kaupunginvaltuusto, kokous 24.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Puheenjohtaja esittää puheenvuorojen pituuden rajoittamista § 59 osalta siten, että ryhmäpuheenvuorojen pituus on 7 min ja yksittäisten puheenvuorojen pituus 3 min.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.