Kaupunginvaltuusto, kokous 23.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Pöytäkirjan tarkastaminen ja työjärjestyksen vahvistaminen

Perustelut

Hallintosäännön 92 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kulloinkin tähän tehtävään valittua henkilöä,​ jollei valtuusto jonkun asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kaupungin verkkosivuilla 31.5.2022 alkaen.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Ville Mustonen ja Tom Boman. Varalle valtuutetut Reetta Nick ja Raimo Finér.

Kaupunginvaltuusto vahvistaa esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin valtuutetut Ville Mustonen ja Raimo Finér sekä varalle Reetta Nick ja Ismo Nöjd.

Kaupunginvaltuusto vahvisti esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.