Kaupunginvaltuusto, kokous 23.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Eroilmoitus luottamustehtävästä / Henttonen Milja

JARDno-2022-657

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Henna Koskelainen, hallinnon erityisasiantuntija, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Milja Henttonen on 13.4.2022 päivätyllä kirjeellä pyytänyt eroa Järvenpään kaupungin luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Hän ilmoittaa eroavansa luottamustoimista 23.4.2022 alkaen. 

Milja Henttonen on toiminut Järvenpään kaupunginvaltuuston vihreän liiton puoluekohtaisena 2. varavaltuutettuna.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Kuntalain 71 §:n 1-kohdan mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Kuntalain 78 §:n 1 mom:n mukaisesti, jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

IL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää myöntää Milja Henttoselle eron Järvenpään kaupunginvaltuuston varavaltuutetun tehtävästä.

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Henna Koskelainen, hallinnon erityisasiantuntija, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 2.5.2022 § 121

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Milja Henttoselle eron Järvenpään kaupunginvaltuuston varavaltuutetun tehtävästä.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Eronnut, listatiimi