Kaupunginvaltuusto, kokous 23.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Eroilmoitus luottamustehtävästä / Christensen Päivi

JARDno-2022-698

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Henna Koskelainen, hallinnon erityisasiantuntija, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Päivi Christensen on 21.4.2022 päivätyllä kirjeellä pyytänyt eroa Järvenpään kaupungin luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Päivi Christensen on toiminut Järvenpään kaupunginvaltuuston kokoomuksen puoluekohtaisena 7. varavaltuutettuna, tarkastuslautakunnan jäsenenä sekä Keskisen Uudenmaan musiikkiopiston johtokunnan puheenjohtajana.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Kuntalain 71 §:n 1-kohdan mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Kuntalain 78 §:n 1 mom:n mukaisesti, jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle. 

Kaupunginvaltuusto on valinnut tarkastuslautakuntaan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet 9.8.2021 § 65. Kaupunginvaltuusto on valinnut Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet 6.9.2021 § 94.

IL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää

 1. myöntää Päivi Christensenille eron Järvenpään kaupunginvaltuuston varavaltuutetun tehtävästä
 2. myöntää Päivi Christensenille eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä
 3. valita Päivi Christiansenin tilalle uuden jäsenen tarkastuslautakuntaan
 4. myöntää Päivi Christiansenille eron Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunnasta
 5. valita Päivi Christiansenin tilalle uuden jäsenen Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokuntaan
 6. nimetä Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunnan puheenjohtajan.

 

 

 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Henna Koskelainen, hallinnon erityisasiantuntija, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 2.5.2022 § 120

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

 1. myöntää Päivi Christensenille eron Järvenpään kaupunginvaltuuston varavaltuutetun tehtävästä
 2. myöntää Päivi Christensenille eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä
 3. valita Päivi Christensenin tilalle uuden jäsenen tarkastuslautakuntaan
 4. myöntää Päivi Christensenille eron Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunnasta
 5. valita Päivi Christensenin tilalle uuden jäsenen Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokuntaan
 6. nimetä Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunnan puheenjohtajan.

 

Käsittely

Henri Kontkin ehdotti, että

 1. tarkastuslautakunnan jäseneksi valitaan Jari Saarinen
 2. Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokuntaan valitaan Tuija Kuusisto ja
 3. Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunnan puheenjohtajaksi valitaan Tuija Kuusisto.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Valittiin tarkastuslautakunnan jäseneksi Jari Saarinen ja Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokuntaan Tuija Kuusisto. Nimettiin Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunnan puheenjohtajaksi Tuija Kuusisto.

 

Tiedoksi

Eronnut, valitut, Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto, tarkastuslautakunnan pj/sihteeri, listatiimi