Kaupunginvaltuusto, kokous 22.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Vuoden 2020 valtuusto- ja kuntalaisaloitteet

JARDno-2021-469

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat: hallinnon erityisasiantuntija Jaana Immonen, hallinnon asiantuntija Riitta Murtokare

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Pykälässä säädetään myös, että valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Hallintosäännön 71 ja 132 §:n mukaan kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Liitteeseen on merkinnällä "valmistelussa" kirjattu ne aloitteet, jotka ovat edelleen kesken. Merkinnällä "käsitelty" on merkitty ne aloitteet, joiden johdosta toimivaltainen viranomainen on antanut vastauksen. Näiden osalta valtuusto voi todeta aloitteet loppuun käsitellyiksi. 

Tavoitteena on kehittää aloitteiden käsittelyä siten, että aloitteen käsittelyn etenemistä voi seurata lähes reaaliaikaisesti verkkosivuilta. 

IL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää 

  1. merkitä tiedoksi liitteissä esitetyt keskeneräiset aloitteet ja niiden valmistelutilanteen
  2. todeta liitteissä esitetyt käsitellyt aloitteet loppuunkäsitellyiksi.
     

Käsittely

Esittelijä pyysi asian palauttamista takaisin valmisteluun.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun.

Valmistelija

Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat: hallinnon asiantuntija Riitta Murtokare ja hallintojohtaja Iiris Laukkanen

Kaupunginhallitus 8.3.2021 § 59

Kaupunginhallitus on palauttanut asian valmisteluun. Jatkovalmistelussa on korjattu teknisen häiriön vuoksi toimimattomat linkit. 

Hallintosäännön 71 §:n mukaan kaupunginhallituksen on tuotava asia valtuuston käsittelyyn maaliskuun loppuun mennessä. 

Hallintosäännön 76 §:n mukaan kokouskutsu on toimitettava viimeistään kahdeksan (8) päivää ennen kokousta. Kokouskutsun yhteydessä on lähetettävä myös esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Hallintosäännössä mainitun kokouskutsuajan sekä valtuustoaloitteiden käsittelyä koskevan aikamääreen noudattamiseksi on tarpeen täydentää 22.3.2021 pidettävän valtuuston kokouksen esityslistan sisältöä vielä kaupunginhallituksessa 15.3.2021.

IL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää 

  1. merkitä tiedoksi liitteissä esitetyt keskeneräiset aloitteet ja niiden valmistelutilanteen
  2. todeta liitteissä esitetyt käsitellyt aloitteet loppuunkäsitellyiksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 8.3.2021 § 59 / 15.3.2021 § 75

 

 

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää 

  1. merkitä tiedoksi liitteissä esitetyt keskeneräiset aloitteet ja niiden valmistelutilanteen
  2. todeta liitteissä esitetyt käsitellyt aloitteet loppuunkäsitellyiksi.

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Palvelualueet, listatiimi