Kaupunginvaltuusto, kokous 22.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Valtuustoaloite: Maahanmuuttajataustaisten luottamusmiesten ja valtuutettujen kunnalliseen päätöksentekoon liittyvän suomen kielikoulutuksen tukeminen (lisäpykälä)

JARDno-2021-644

Perustelut

Järvenpään Kokoomuksen valtuutettu Rita Kostama ja 17 muuta valtuutettua jättivät liitteen mukaisen valtuustoaloitteen maahanmuuttajataustaisten luottamusmiesten ja valtuutettujen kunnalliseen päätöksentekoon liittyvän suomen kielikoulutuksen tukemisesta.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi saapuneen aloitteen ja lähettää sen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Tiedoksi

KH