Kaupunginvaltuusto, kokous 22.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Tonttien 186-19-1907-5, 186-19-1907-6, 186-19-1907-7, 186-19-1907-8 myyminen Alhotie 17-19

JARDno-2021-384

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tarja Kariniemi, tonttipäällikkö, tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupunginhallitus on 16.1.2017 § 2 päättänyt valita Avain Yhtiöt Oy:n ja Bonava Suomi Oy:n yhdessä Alhotien alueen suunnittelu- ja toteuttajakumppaneiksi 2.11.2016 päivätyn suunnitelman "Helminauha" ja siihen liittyvän 7.11.2016 päivätyn tonttien hintatarjouksen pohjalta. Järvenpään kaupunginvaltuusto on 18.6.2018 § 62 hyväksynyt Alhotien alueen asemakaavamuutoksen, josta valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen ja haettiin jatkovalituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Oikeudessa valitukset ja valituslupa hylättiin ja asemakaavamuutos kuulutetiin voimaan 6.8.2020.

Avain Yhtiöt Oy:n ja Bonava Suomi Oy:n tekemän suunnitelman mukaisesti Avain Yhtiöt Oy:lle on varattu korttelin 1907 tontit 5, 6, 7 ja 8, joista tontti 5 on osoitettu autopaikkojen korttelialueeksi (LPA-39) ja loput tontit asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK-55). Tontilla 186-19-1907-8 on rakennusoikeutta 4800 k-m2, tontille toteutetaan ARA-rahoitteista asumisoikeusmuotoista asumista, tontin myyntihinta on 150 €/k-m2, yhteensä 720.000 €. Tontilla 186-19-1907-7 on rakennusoikeutta 6700 k-m2, tontille toteutetaan ARA:n lyhytkorkoista vuokra-asumista, tontin myyntihinta on 220 €/k-m2, yhteensä 1.474.000 €. Tontilla 186-19-1907-6 on rakennusoikeutta 4000 k-m2, tontille toteutetaan seniori- ja palveluasumista, tontin myyntihinta on 220 €/k-m2, yhteensä 880.000 €. Autopaikoitukseen osoitettu tontti 186-19-1907-5 luovutetaan korvauksetta.

Avain Yhtiöt Oy:n edustajan kanssa on neuvoteltu tonttien myynnin aikataulusta. Tontille 186-19-1907-8 on perustettu jo asunto-osakeyhtiö Asunto Oy Järvenpään Kultapiisku, joka ostaa suoraan em, tontin. Tontin myynti on ajoitettu keväälle 2021, kauppakirja allekirjotetaan 31.5.2021 mennessä. Tonttien 186-19-1907-6 ja 186-19-1907-7 ostaja on joko Avain Yhtiöt Oy:n tai sen muodostamaan konserniin kuuluvan tytäryhtiön lukuun perustettavat asunto-osakeyhtiöt. Tontti 16-19-1907-7 kauppakirjat allekirjoitetaan 31.12.2021 mennessä ja tontin 186-19-1907-6 kauppakirjat 30.6.2022 mennessä. LPA-tontti 186-19-1907-5 luovutetaan ensimmäisen tonttikaupan yhteydessä.

OKT

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää hallintosäännön 9 § nojalla, että

  1. Järvenpään kaupunki luovuttaa tontit 186-19-1907-5, 186-19-1907-6 ja 186-19-1907-7 Avain Yhtiöt Oy:lle tai sen konserniin kuuluvalle tytäryhtiölle perustettavan tai perustettavien asunto-osakeyhtiöiden lukuun 2.354.000 € kauppahinnalla sekä tontin 186-19-1907-8 Asunto Oy Järvenpään Kultapiiskulle 720.000 € kauppahinnalla liitteenä olevien kauppakirjojen mukaisin ehdoin edellä esitetyssä aikataulussa
  2. päätös sitoo kaupunkia 30.6.2022 saakka.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Tarja Kariniemi, tonttipäällikkö, tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 1.3.2021 § 54

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hallintosäännön 9 § nojalla, että

  1. Järvenpään kaupunki luovuttaa tontit 186-19-1907-5, 186-19-1907-6 ja 186-19-1907-7 Avain Yhtiöt Oy:lle tai sen konserniin kuuluvalle tytäryhtiölle perustettavan tai perustettavien asunto-osakeyhtiöiden lukuun 2.354.000 € kauppahinnalla sekä tontin 186-19-1907-8 Asunto Oy Järvenpään Kultapiiskulle 720.000 € kauppahinnalla liitteenä olevien kauppakirjojen mukaisin ehdoin edellä esitetyssä aikataulussa.
  2. päätös sitoo kaupunkia 30.6.2022 saakka.

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

asianosaiset, maankäyttösihteeri, asumisen erikoisasiantuntija, talouspalvelut