Kaupunginvaltuusto, kokous 22.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Ero luottamustehtävästä / Vauhkonen Tanja

JARDno-2021-464

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Laura Kattelmäki, kaupunginlakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunnan jäsen Tanja Vauhkonen on 22.2.2021 päivätyllä viestillä pyytänyt eroa tehtävästä esteellisyyden takia. Keskusvaalilautakunnan jäsen, joka on ehdokkaana kuntavaaleissa, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn siitä lukien, kun häntä koskeva ehdokashakemus on annettu lautakunnalle. Myöskään puolueen tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamies ei saa olla keskusvaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä. Lisäksi jäseniin sovelletaan hallintolain 27−30 §:ien esteellisyyssäännöksiä.

Kaupunginvaltuusto on kokouksessa 12.6.2017 § 6 valinnut keskusvaalilautakunnan jäsenet toimikaudelle 2017-2021 sekä kokouksessaan 11.9.2017 § 78 valinnut keskusvaalilautakunnan toimikaudelle varajäsenet.

IL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää

  1. myöntää eron Tanja Vauhkoselle keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä.
  2. valita hänen tilalle jäsenen keskusvaalilautakuntaan sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Laura Kattelmäki, kaupunginlakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 8.3.2021 § 58

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

  1. myöntää eron Tanja Vauhkoselle keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä.
  2. valita hänen tilalle jäsenen keskusvaalilautakuntaan sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
     

Käsittely

Mikko Päivinen ehdotti Olli Kamusen nimeämistä Tanja Vauhkosen tilalle.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Olli Kamunen valittiin Tanja Vauhkosen tilalle keskusvaalilautakunnan jäseneksi sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Tiedoksi

Eronnut, valittu, Listatiimi