Kaupunginvaltuusto, kokous 22.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Ero luottamustehtävästä / Varis Arimo

JARDno-2021-447

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Laura Kattelmäki, kaupunginlakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunnan jäsen Arimo Varis on 24.2.2021 päivätyllä viestillä pyytänyt eroa tehtävästä esteellisyyden takia. Keskusvaalilautakunnan jäsen, joka on ehdokkaana kuntavaaleissa, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn siitä lukien, kun häntä koskeva ehdokashakemus on annettu lautakunnalle. Myöskään puolueen tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamies ei saa olla keskusvaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä. Lisäksi jäseniin sovelletaan hallintolain 27−30 §:ien esteellisyyssäännöksiä.

Kaupunginvaltuusto on kokouksessa 12.6.2017 § 6 valinnut keskusvaalilautakunnan jäsenet toimikaudelle 2017-2021 sekä kokouksessaan 11.9.2017 § 78 valinnut keskusvaalilautakunnan toimikaudelle varajäsenet.

IL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää

  1. myöntää eron Arimo Varikselle keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä.
  2. valita hänen tilalle jäsenen keskusvaalilautakuntaan sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Laura Kattelmäki, kaupunginlakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 8.3.2021 § 57

Ehdotus

 Kaupunginvaltuusto päättää

  1. myöntää eron Arimo Varikselle keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä.
  2. valita hänen tilalle jäsenen keskusvaalilautakuntaan sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

Käsittely

Tomi Passi ehdotti Pertti Salovaaran nimeämistä Arimo Variksen tilalle. 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Pertti Salovaara valittiin Arimo Variksen tilalle keskusvaalilautakunnan jäseneksi sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

 

Tiedoksi

Eronnut, valittu, Listatiimi