Kaupunginvaltuusto, kokous 22.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Ero luottamustehtävästä / Mustonen Joonas

JARDno-2021-298

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Joonas Mustonen on 8.2.2021 päivätyllä kirjeellä pyytänyt eroa Järvenpään kaupungin luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton vuoksi.

Joonas Mustonen on toiminut hyvinvointilautakunnassa Pasi Solosen henkilökohtaisena varajäsenenä.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Kuntalain 71 §:n 1-kohdan mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Kuntalain 78 §:n 1 mom:n mukaisesti, jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi.

IL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää

  1. myöntää Joonas Mustoselle eron hyvinvointilautakunnan varajäsenyydestä.
  2. valita hänen tilalle hyvinvointilautakuntaan Pasi Soloselle henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 1.3.2021 § 48

Ehdotus

 Kaupunginvaltuusto päättää

  1. myöntää Joonas Mustoselle eron hyvinvointilautakunnan varajäsenyydestä.
  2. valita hänen tilalle hyvinvointilautakuntaan Pasi Soloselle henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

Käsittely

Mikko Päivinen ehdotti Jere Haaviston nimeämistä Joonas Mustosen tilalle .

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Jere Haavisto valitiiin Joonas Mustosen tilalle hyvinvointilautakuntaan Pasi Solosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Tiedoksi

Eronnut, valittu, listatiimi