Kaupunginvaltuusto, kokous 14.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Valtuustoaloite: Kieliohjelman uudistaminen lasten kieltenopiskelun mahdollisuuksien vahvistamiseksi (lisäpykälä)

JARDno-2022-226

Perustelut

Järvenpään Vihreiden valtuustoryhmän valtuutettu Reetta Nick ja 15 muuta valtuutettua jättivät liitteen mukaisen valtuustoaloitteen Kieliohjelman uudistaminen lasten kieltenopiskelun mahdolllisuuksien vahvistamiseksi.  

 

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä saapuneen valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen kaupunginhallitukseen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä saapuneen valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen kaupunginhallitukseen valmisteltavaksi.

Tiedoksi

KH