Kaupunginvaltuusto, kokous 14.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja työjärjestyksen vahvistaminen

Perustelut

Hallintosäännön 92 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kulloinkin tähän tehtävään valittua henkilöä,​ jollei valtuusto jonkun asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Pöytäkirjan tarkastajia valittaessa on valtuustossa noudatettu tapaa,​ että kaksi valtuutettua vuorollaan aakkosjärjestyksessä valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi kuitenkin siten,​ etteivät he ole samasta valtuustoryhmästä.

Pöytäkirja lähetetään kaupungin asianhallintajärjestelmän kautta sähköisesti pöytäkirjan tarkastajille tarkastettavaksi.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kaupungin verkkosivuilla  17.2.2022 alkaen.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Riikka Juuma ja Liisa Majanen. Varalle valtuutetut Katri Kuusikallio ja Pekka Luuk.

Kaupunginvaltuusto vahvistaa esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Riikka Juuma ja Liisa Majanen ja varalle valtuutetut Katri Kuusikallio ja Pekka Luuk.