Kaupunginvaltuusto, kokous 14.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Eroilmoitus luottamustehtävästä / Wallin Emmi

JARDno-2021-2485

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Emmi Wallin on valittu kaupunginvaltuuston päätöksellä 9.8.2021 § 80 Käräjäoikeuden lautamieheksi. Emmi Wallin on 2.12.2021 päivätyllä kirjeellään pyytänyt henkilökohtaisista syistä eroa tehtävästä. 

Kuntalain § 70 mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

IL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että  kaupunginvaltuusto päättää

  1. myöntää eron Emmi Wallinille käräjäoikeuden lautamiehen luottamustehtävästä
  2. valita hänen tilalleen käräjäoikeuden lautamiehen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 10.1.2022 §  8.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

  1. myöntää eron Emmi Wallinille käräjäoikeuden lautamiehen luottamustehtävästä
  2. valita hänen tilalleen käräjäoikeuden lautamiehen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

Käsittely

Tiia Lintula ehdotti, että Emmi Wallinin tilalle käräjäoikeuden lautamieheksi nimetään Kirsi Lahtinen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Nimettiin käräjäoikeuden lautamieheksi Kirsi Lahtinen.

Tiedoksi

Asianosaiset, Itä-Uudenmaan käräjäoikeus, listatiimi