Kaupunginvaltuusto, kokous 14.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Eroilmoitus luottamustehtävästä / Prakash Dhakal

JARDno-2022-129

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Henna Koskelainen, hallinnon erityisasiantuntija, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Prakash Dhakal on 25.1.2022 päivätyllä kirjeellä pyytänyt eroa Järvenpään kaupungin luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton vuoksi.

Prakash Dhakal on toiminut opetus- ja kasvatuslautakunnassa Mikko Laakkosen henkilökohtaisena varajäsenenä. 

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Kuntalain 71 §:n 1-kohdan mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Kuntalain 78 §:n 1 mom:n mukaisesti, jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi.

IL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää

  1. myöntää Prakash Dhakalille eron opetus- ja kasvatuslautakunnan varajäsenyydestä.
  2. valita Mikko Laakkoselle opetus- ja kasvatuslautakuntaan henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 31.1.2022 §  36

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

  1. myöntää Prakash Dhakalille eron opetus- ja kasvatuslautakunnan varajäsenyydestä.
  2. valita Mikko Laakkoselle opetus- ja kasvatuslautakuntaan henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

Käsittely

Satu Tuominen ehdotti, että Mikko Laakkosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi nimetään Antti Honkanen (SDP).

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Nimettiin Antti Honkanen Mikko Laakkosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi opetus- ja kasvatuslautakuntaan.

Tiedoksi

Asianosaiset, listatiimi