Kaupunginvaltuusto, kokous 11.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Pöytäkirjan tarkastaminen ja työjärjestyksen vahvistaminen

Perustelut

Hallintosäännön 92 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kulloinkin tähän tehtävään valittua henkilöä,​ jollei valtuusto jonkun asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kaupungin verkkosivuilla 19.9.2023 alkaen.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Katri Kuusikallio ja Vesa Mûller. Varalle valtuutetut Tiia Lintula ja Henri Kontkin.

Kaupunginvaltuusto vahvistaa esityslistan kokouksen esityslistan työjärjestykseksi. 

Kokouskäsittely

 §56: LISÄPYKÄLÄ: Asemakaava, Anni-tädin kylä (24. kaupunginosa Vanhakylä)

Satu Haaparanta ehdotti, että asiaa ei otettaisi kiireellisenä käsittelyyn. Puheenjohtaja totesi, että jos yksikin valtuuston jäsenistä esittää, että asiaa ei oteta käsittelyyn on äänestettävä. Äänestystavaksi valittiin sähköinen äänestys, jota täydennettiin tarvittaessa nimenhuutoäänestyksellä, sekä äänestysjärjestykseksi seuraava: JAA = asian käsitteleminen kiireellisenä. EI = Haaparannan muutosehdotus.

Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että äänin 47 JAA, 2 EI, 1 tyhjä asia otetaan esityslistalla käsittelyyn.

Päätös

Hyväksyttiin pöytäkirjantarkastajat.

Äänestyksen jälkeen päätettiin ottaa lisäasia käsiteltäväksi ja hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi. 

Äänestystulokset

  • Kyllä 47 kpl 94%

    Henri Kontkin, Hanna Graeffe, Jorma Piisinen, Reetta Nick, Markku Tenhunen, Nea Karenius, Taru Salmivuori, Tarja Edry, Jenni Marttinen, Katja Repo, Petri Graeffe, Ismo Nöjd, Willem van Schevikhoven, Laura Virkkunen, Anna Pulkkinen, Riikka Juuma, Emmi Mäkinen, Satu Karjalainen, Henry Berg, Satu Tuominen, Pirjo Komulainen, Petri Perta, Vesa Müller, Mimmi Launiala, Riina Kurkinen, Katri Kuusikallio, Tomi Passi, Peter Osipow, Tiia Östberg, Eemeli Peltonen, Tiia Lintula, Tuija Kuusisto, Liisa Majanen, Erika Turunen, Mikko Taavitsainen, Raimo Finér, Esko Lappalainen, Hanna Partanen, Timo Ijäs, Ville Mustonen, Petri Ovaska, Sean McLoughlin, Mikko Perkoila, Tom Boman, Seppo Heino, Jouni Takala, Tero Rantanen

  • Ei 2 kpl 4%

    Satu Haaparanta, Peter Hagman

  • Tyhjä 1 kpl 2%

    Pekka Luuk