Kaupunginvaltuusto, kokous 11.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Hallintosääntöuudistus 2023

JARDno-2023-780

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Saara Ojala, johtava asiantuntija, saara.ojala@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat: johtava asiantuntija Saara Ojala, vt. hallintojohtaja Laura Rainetoja, vs.kaupunginlakimies Eveliina Taipale ja lakimies Antti Ali-Sisto

Tasavallan presidentti vahvisti 16.2.2023 kuntalain muuttamisesta annetun lain (199/2023), jolla lisättiin kuntalain 90 §:ään uusi 3 momentti:

” Edellä 1 momentissa säädetyn lisäksi hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset hallinnon ja toiminnan järjestämisestä, päätöksenteko- ja hallintomenettelystä sekä valtuuston toiminnasta poikkeusoloissa ja normaaliolojen häiriötilanteissa. (16.2.2023/199)”

Uusi momentti tuli voimaan 1.3.2023 ja kuntien hallintosääntöjen on oltava 90 §:n 3 momentin mukaisia 30.9.2023.

Järvenpään voimassa olevan hallintosäännön 133 § ”Normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautuminen” ei kaikilta osin täytä muutetun kuntalain vaatimuksia, jonka vuoksi hallintosääntöä on tarpeen päivittää. Muutoksena aiempaan pykälissä säädetään esimerkiksi valtuuston ja kaupunginjohtajan toimivallasta, raportoinnista sekä siitä, kenellä on toimivalta päättää poikkeusolojen ja normaaliolojen häiriötilanteen aikaisen toimivallan käyttöönotosta.

Muutostarpeen taustoja esiteltiin ensimmäisen kerran valtuustoseminaarissa 5.4.2023 ja ensimmäistä luonnosta pykälästä valtuustoseminaarissa 19.4.2023. Valmistelun edetessä yksi pykälä on päätetty kuntaliiton hallintosääntömallia mukaellen ja luettavuuden parantamiseksi muuttaa yhdeksi luvuksi, joka sisältää seitsemän pykälää. Pykäläluonnokset olivat osa puheenjohtajien jaoston 20.6.2023 kokouksen materiaaleja.

LR

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää:

  1. poistaa Järvenpään voimassa olevasta hallintosäännöstä 133 §:n ”normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautuminen”.
  2. lisätä Järvenpään voimassa olevaan hallintosääntöön luvun 18 Toimivalta poikkeusoloissa ja normaaliolojen häiriötilanteissa ja tähän sisältyvät pykälät 133§ - 139 §
  3. muutos tulee voimaan kaupunginhallituksen päätettyä täytöntöönpanosta

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Valmistelija

  • Saara Ojala, johtava asiantuntija, saara.ojala@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 21.8.2023 § 188

 

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

  1. poistaa Järvenpään voimassa olevasta hallintosäännöstä 133 §:n ”normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautuminen”.
  2. lisätä Järvenpään voimassa olevaan hallintosääntöön luvun 18 Toimivalta poikkeusoloissa ja normaaliolojen häiriötilanteissa ja tähän sisältyvät pykälät 133§ - 139 §.
  3. muutos tulee voimaan kaupunginhallituksen päätettyä täytöntöönpanosta.

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

vt.hallintojohtaja, johtava asiantuntija