Kaupunginvaltuusto, kokous 11.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Ero luottamustehtävästä / Pasanen Päivi

JARDno-2023-1370

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Henna Koskelainen, hallinnon erityisasiantuntija, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Päivi Pasanen on 20.8.2023 päivätyllä kirjeellä pyytänyt eroa Järvenpään kaupungin luottamustehtävistä. Pasanen on toiminut tarkastuslautakunnassa Veera Männistön henkilökohtaisena varajäsenenä. 

Kuntalain § 70 mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Kaupunginvaltuusto on 9.8.2021 § 65 päätöksellään valinnut tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet.

LR

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää  

  1. myöntää Päivi Pasaselle eron tarkastuslautakunnan henkilökohtaisesta varajäsenyydestä.
  2. valita Veera Männistölle uusi henkilökohtainen varajäsen tarkastuslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Henna Koskelainen, hallinnon erityisasiantuntija, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 28.8.2023 § 199  

 

 

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää  

  1. myöntää Päivi Pasaselle eron tarkastuslautakunnan henkilökohtaisesta varajäsenyydestä.
  2. valita Veera Männistölle uusi henkilökohtainen varajäsen tarkastuslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.  Annamari Brandaon henkilökohtaiseksi varajäseneksi tarkastuslautakuntaan valittiin Veera Männistö.

Kokouskäsittely

Kaupunginvaltuusto valitsi kokouksessaan 11.9.2023 § 53 Veera Männistön tilalle tarkastuslautakuntaan Annamari Brandaon. 

Markku Tenhunen ehdotti, että Annamari Brandaon henkilökohtaiseksi varajäsenenksi valitaan Veera Männistö. 

Tiedoksi

eronnut, nimetty, tarkastuslautakunta puheenjohtaja/sihteeri, listatiimi