Kaupunginvaltuusto, kokous 11.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Ero luottamustehtävästä / Männistö Veera

JARDno-2023-1402

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Veera Männistö on 25.8.2023 päivätyllä kirjeellä pyytänyt eroa Järvenpään kaupungin tarkastuslautakunnan varsinaisen jäsenen luottamustehtävästä henkilökohtaisten syiden vuoksi. 

Kuntalain § 70 mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Kaupunginvaltuusto on 9.8.2021 § 65 päätöksellään valinnut tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää  

  1. myöntää Veera Männistölle eron tarkastuslautakunnan jäsenen luottamustehtävästä.
  2. valita hänen tilalleen uusi jäsen tarkastuslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 28.8.2023 § 201 

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää  

  1. myöntää Veera Männistölle eron tarkastuslautakunnan jäsenen luottamustehtävästä.
  2. valita hänen tilalleen uusi jäsen tarkastuslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Tarkastuslautakunnan uudeksi jäsenenksi valittiin Annamari Brandao.

Kokouskäsittely

Markku Tenhunen ehdotti, että tarkastuslautakunnan uudeksi jäseneksi valitaan Annamari Brandao. 

Tiedoksi

eronnut, nimetty, tarkastuslautakunta pj/sihteeri, listatiimi