Kaupunginvaltuusto, kokous 11.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Ero luottamustehtävästä / Honkanen Justiina

JARDno-2023-1409

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Henna Koskelainen, hallinnon erityisasiantuntija, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Justiina Honkanen on 25.8.2023 päivätyllä kirjeellä pyytänyt eroa Järvenpään kaupungin luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton vuoksi 1.7.2023 alkaen. Justiina Honkanen toiminut hyvinvointilautakunnassa Pia Valosen henkilökohtaisena varajäsenenä. 

Kuntalain 71 §:n 1-kohdan mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Kuntalain 78 §:n 1 mom:n mukaisesti, jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi. Kaupunginvaltuusto on valinnut hyvinvointilautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet 9.8.2021 § 68.

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää  

  1. todeta Justiina Honkasen luottatustoimen hyvinvointilautakunnan henkilökohtaisena varajäsenenä päättyneen vaalikelpoisuuden menettämisen johdosta 
  2. valita Pia Valoselle uusi henkilökohtainen varajäsen hyvinvointilautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Henna Koskelainen, hallinnon erityisasiantuntija, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 28.8.2023 § 202  

 

 ​​

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää  

  1. todeta Justiina Honkasen luottamustoimen hyvinvointilautakunnan henkilökohtaisena varajäsenenä päättyneen vaalikelpoisuuden menettämisen johdosta 
  2. valita Pia Valoselle uusi henkilökohtainen varajäsen hyvinvointilautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Pia Valosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi hyvinvointilautakuntaan valittiin Päivi Pasanen.

Kokouskäsittely

Markku Tenhunen ehdotti, että Pia Valosen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi hyvinvointilautakuntaan valitaan Päivi Pasanen. 

Tiedoksi

eronnut, nimetty, hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja, listatiimi