Kaupunginvaltuusto, kokous 11.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Ero luottamustehtävästä / Boman Tom

JARDno-2023-1088

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Henna Koskelainen, hallinnon erityisasiantuntija, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tom Boman on 19.6.2023 päivätyllä kirjeellä pyytänyt eroa kaupunkikehityslautakunnan jäsenyydestä henkilökohtaisten syiden vuoksi. 

Kuntalain § 70 mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Kaupunginvaltuusto on 9.8.2021 § 69 päätöksellään valinnut kaupunkikehityslautakunnan jäsenet ja varajäsenet. Tom Boman on valittu kaupunkikehityslautakunnan jäseneksi 20.3.2023 § 20 kaupunginvaltuuston päätöksellä. 

LR

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää  

  1. myöntää Tom Bomanille eron kaupunkikehityslautakunnan jäsenyydestä.
  2. valita kaupunkikehityslautakuntaan Bomanin tilalle jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Henna Koskelainen, hallinnon erityisasiantuntija, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 14.8.2023 § 184 

 

 

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää  

  1. myöntää Tom Bomanille eron kaupunkikehityslautakunnan jäsenyydestä.
  2. valita kaupunkikehityslautakuntaan Bomanin tilalle jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Kaupunkikehityslautakunnan uudeksi jäseneksi valittiin Raimo Finer.

Kokouskäsittely

Ismo Nöjd ehdotti, että kaupunkikehityslautakunnan uudeksi jäsenenksi valitaan Raimo Finér. 

Tiedoksi

eronnut, valittu, kaupunkikehityslautakunnan puheenjohtaja,  listatiimi