Kaupunginhallitus, kokous 9.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Yhtiökokouskutsu 20.3.2020 / Kiljavan Sairaala Oy

JARDno-2020-574

Valmistelija

  • Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kiljavan Sairaala Oy:ltä on tullut kutsu 20.3.2020 järjestettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokouskutsun yhteydessä toimitettu tilinpäätösmateriaali on lisätty pykälän liitteeksi. Kokouksessa nimetään hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja.

IL

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää valtuuttaa kaupunginjohtajan tai määräämänsä kaupungin edustajaksi Kiljavan Sairaala Oy:n yhtiökokoukseen.

Kaupunginhallitus antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen ehdottaa hallituksen jäseneksi Heini Lehtosta ja puheenjohtajaksi Antti Nikkasta.

 

Käsittely

Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja muutti päätösehdotuksensa kuulumaan seuraavasti:

Asia palautetaan valmisteluun.

Päätös

Hyväksyttiin kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.