Kaupunginhallitus, kokous 9.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 10.3.2020 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

 

Käsittely

Ilmoitusasioiden käsittely keskeytettiin ja käsiteltiin loppuun § 61 jälkeen.

§ 58 käsiteltiin heti asian § 56 jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.