Kaupunginhallitus, kokous 9.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Ero luottamustehtävästä / Schavikin Minna

JARDno-2020-501

Valmistelija

  • Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Minna Schavikin on 26.2.2020 lähettämällään sähköpostilla ilmoittanut muutaneensa toiselle paikkakunnalle ja pyytävänsä tällä perusteella eroa seuraavista luottamustehtävistä:

  1. Opetus- ja kasvatuslautakunnan varajäsenyys
  2. Järvenpään kaupunginvaltuuston varajäsenyys

 

Kuntalain 71 §:n 1-kohdan mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Kuntalain 78 §:n 1 mom:n mukaisesti, jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi.

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 17 §:n mukaan valtuusto valitsee opetus- ja kasvatus-, hyvinvointi- ja kaupunkikehityslautakunnan jäsenet. Valtuuston tulee todeta Schavikin menettäneen vaalikelpoisuutensa Järvenpään kaupungin luottamustoimiin ja valita opetus- ja kasvatuslautakuntaan varajäsen hänen tilalleen sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Minna Schavikin on ollut järjestyksessä toinen keskusvaalilautakunnan vahvistama vasemmistoliiton varavaltuutettu. Keskusvaalilautakunnan tulee nimetä / vahvistaa edellisen kunnallisvaalien tuloksen perusteella toinen vasemmistoliiton varavaltuutettu.

IL

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää

  1. todeta Minna Schavikin menettäneen kuntalain 71 §:n mukaisen yleisen vaalikelpoisuutensa Järvenpään kaupungin luottamustoimiin kotipaikan muuttumisen takia.
  2. todeta Minna Schavikin luottamustehtävän Järvenpään kaupunginvaltuuston varajäsenenä päättyneen.
  3. todeta Minna Schavikin luottamustehtävän opetus- ja kasvatuslautakunnan varajäsenenä päättyneen.
  4. valita Minna Schavikin sijaan varajäsenen opetus- ja kasvatuslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

Kokouskäsittely

Asia käsiteltiin § 56 jälkeen.

Tiedoksi

KV, eronnut