Kaupunginhallitus, kokous 9.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Ero luottamustehtävästä / Kamunen Olli

JARDno-2020-462

Valmistelija

  • Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kh on jättänyt asian pöydälle 2.3.2020. 

Kuntalain 28 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus asettaa vammaisneuvoston. Järvenpään kaupungilla lautakunnat ovat nimenneet vammaisneuvostoon oman edustajansa. Kamunen on opetus- ja kasvatuslautakunnan nimeämä jäsen vammaisneuvostossa, joten eron hänelle myöntää opetus- ja kasvatuslautakunta.

 

 

IL

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. myöntää eron Olli Kamuselle vammaisneuvoston jäsenyydestä 1.3.2020 lukien.
  2. valita Olli Kamusen sijaan jäsenen vammaisneuvostoon sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi
  3. esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää kaupunginvaltuutettu Olli Kamuselle (VIHR) hänen pyytämänsä eron Järvenpään kaupunginvaltuuston kaupunginvaltuutetun luottamustehtävästä 1.3.2020 lukien.
  4. esittää, että kaupunginvaltuusto kutsuu viimeksi järjestettyjen kunnallisvaalien tuloksen perusteella Vihreä liiton valtuustoryhmän 1. varasijalla olevan Riikka Juuman Järvenpään kaupunginvaltuuston varsinaiseksi jäseneksi 1.3.2020 lukien.
  5. esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää Olli Kamuselle eron opetus- ja kasvatuslautakunnan jäsenyydestä ja varapuheenjohtajuudesta 1.3.2020 lukien.
  6. esittää, että kaupunginvaltuusto päättää valita Olli Kamusen sijaan jäsenen ja varapuheenjohtajan opetus- ja kasvatuslautakuntaan 1.3.2020 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

Käsittely

Asia käsiteltiin § 58 jälkeen.

Mikko Vesterinen ehdotti, että vammaisneuvoston jäseneksi nimetään Ville Mustonen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

KV, valittu, eronnut