Kaupunginhallitus, kokous 9.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Ero Uudenmaan liiton maakuntavaltuustosta / Kaminen Ossi

JARDno-2019-2465

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Ossi Kaminen on 23.7.2019 toimittamallaan kirjeellä pyytänyt eroa Järvenpään kaupungin kunnallisista luottamustehtävistä.

Kaminen on valittu seuraaviin luottamustehtäviin:

 1. Järvenpään kaupunginvaltuuston jäsen
 2. puheenjohtajien jaoston jäsen

 

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Kuntalain 71 §:n 1-kohdan mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Kuntalain 78 §:n 1 mom:n mukaisesti, jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää 

 1. myöntää Ossi Kamiselle eron puheenjohtajien jaoston jäsenyydestä.
 2. valita Ossi Kamisen sijaan varsinaisen jäsenen puheenjohtajien jaostoon sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
 3. esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää kaupunginvaltuutettu Ossi Kamiselle (VAS) hänen pyytämänsä eron Järvenpään kaupunginvaltuuston kaupunginvaltuutetun luottamustehtävästä ja
 4. kutsuu viimeksi järjestettyjen kunnallisvaalien tuloksen perusteella vasemmistoliiton valtuustoryhmän 1. varasijalla olevan Jenni Komonen Järvenpään kaupunginvaltuuston varsinaiseksi jäseneksi, jolloin vasemmistoliiton valtuustoryhmän ensimmäiseksi varavaltuutetuksi siirtyy Minna-Maria Solanterä. 

 

 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päätää

 1. myöntää kaupunginvaltuutettu Ossi Kamiselle (VAS) hänen pyytämänsä eron Järvenpään kaupunginvaltuuston kaupunginvaltuutetun luottamustehtävästä ja
 2. kutsua viimeksi järjestettyjen kunnallisvaalien tuloksen perusteella vasemmistoliiton valtuustoryhmän 1. varasijalla olevan Jenni Komonen Järvenpään kaupunginvaltuuston varsinaiseksi jäseneksi, jolloin vasemmistoliiton valtuustoryhmän ensimmäiseksi varavaltuutetuksi siirtyy Minna-Maria Solanterä. 

 

Päätös

Päätettiin myöntää Kamiselle ero Järvenpään kaupunginvaltuuston kaupunginvaltuutetun luottamustehtävästä ja pyytää keskusvaalilautakunta kutsumaan vasemmistoliiton valtuustoryhmän 1. varasijalla olevan Jenni Komonen Järvenpään kaupunginvaltuuston varsinaiseksi jäseneksi, jolloin vasemmistoliiton valtuustoryhmän ensimmäiseksi varavaltuutetuksi siirtyy Minna-Maria Solanterä. 

Valmistelija

 • Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kh on jättänyt asian pöydälle 2.3.2020.

IL

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

 1. myöntää Ossi Kamiselle eron Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston varajäsenen tehtävästä
 2. valitsee uuden varajäsenen Ossi Kamisen sijaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

Käsittely

Keskustelun kuluessa Mimmi Launiala ehdotti asian jättämistä pöydälle.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

Tiedoksi

KV