Kaupunginhallitus, kokous 3.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Valtuustoaloite / Valtuustoaloitteet kaupungin nettisivuille

JARDno-2020-1649

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto 15.6.2020 § 41

LK

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen hallintopalveluille valmisteltavaksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 10.8.2020 § 259

Hallintopalveluissa on työstetty sivusto Järvenpään kaupungin verkkosivuille, josta sekä kuntalaisten että luottamushenkilöiden on mahdollista seurata valtuustoaloitteiden käsittelyä.

Valtuustoaloitteet julkaistaan verkkosivuilla 1.5.2021. Julkaisusta käy ilmi itse aloite, aloitteen tekijät ja toimielimet, joissa aloitetta on käsitelty sekä käsittelyn tila-tieto: valmistelussa, käsitelty, valmis. Linkki ohjaa valtuustoaloitevastaukseen, josta ilmenee, mihin toimenpiteisiin aloitteen johdosta on ryhdytty tai ryhdytään. Käyttökokemuksien perusteella julkaisua kehitetään ja muokataan mahdollisuuksien mukaan.

IL

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää 

  1. hyväksyä edellä selostustekstissä olevan vastauksen valtuustoaloitteeseen "Valtuustoaloitteet kaupungin nettisivuille"
  2. todeta aloitteen osaltaan loppuun käsitellyksi. 
  3. todeta, että aloite ja siihen annettu vastaus saatetaan valtuustolle tiedoksi hallintosäännön 71.3 §:n mukaisesti kerran vuodessa viimeistään maaliskuun loppuun mennessä valtuuston käsiteltäväksi toimitettavan koonnin yhteydessä. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Aloitteen tekijät, listatiimi