Kaupunginhallitus, kokous 3.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 111 Edustajan nimeäminen / Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokous 8.6.2021

JARDno-2021-969

Valmistelija

  • Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 8.6.2021 klo 12.30. Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä on pyytänyt valitsemaan yhtymäkokoukseen edustajan ja varaedustajan. Yhtymäkokouksen työjärjestyksen mukaan kutsu yhtymäkokoukseen on lähetettävä viimeistään neljätoista päivää ennen kokousta jäsenkuntien kunnanhallituksille ja jäsenkuntien valitsimille yhtymäkokousedustajille.

Kuntalain 60 §:n 2 momentin mukaan jäsenkunnan on valittava yhtymäkokousedustaja kuhunkin kokoukseen erikseen.

Valittujen henkilöiden nimet yhteystietoineen tulee ilmoittaa 19.5.2021 mennessä.

IL

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus nimeää Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 8.6.2021  

  1. yhtymäkokousedustajaksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja Kirsi-Marja Karjalaisen
  2. varaedustajaksi kaupunginjohtajan määräämän henkilön.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Nimetty, Uudenmaan Päidehuollon kuntayhtymä